มหาวิทยาลัย top 10 ของโลก

มหาวิทยาลัย top 10 ของโลก

มหาวิทยาลัย top 10 ของโลก โดยรายชื่อ มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยม ใน 10 อันดับแรกมาจากเพียง 2 ประเทศเป็นหลักคือสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ