คณะ ที่ น่า สนใจ สาย ศิลป์

คณะ ที่ น่า สนใจ สาย ศิลป์

คณะ ที่ น่า สนใจ สาย ศิลป์ สำหรับนักเรียนมัธยมที่เรียนอยู่สายศิลป์หรืออยากเรียนต่อสายศิลป์ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกเรียนสายศิลป์ไหนดีนั้น ทางเรา Uncommon Co-Op ได้รวบรวมมาให้แล้วกับ 25 คณะน่าเรียนต่อ สำหรับเด็กสายศิลป์

1. คณะนิติศาสตร์ คณะ ที่ น่า สนใจ สาย ศิลป์

คณะ ที่ น่า สนใจ สาย ศิลป์ คณะนี้จะเน้นไปที่การอ่าน จำหลักกฎหมายการใช้เหตุผล การวิเคราะห์และตีความทางด้านกฎหมาย แต่ควรเน้นภาษาอังกฤษไว้ด้วยเพราะจะต้องได้ใช้

แนะนำให้เรียน : ศิลป์สังคม

2. คณะเศรษฐศาสตร์

คณะนี้เรียกว่าเป็นสายตรงของศิลป์คำนวนเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นคณะที่ต้องคำนวนกันเยอะมากๆ ภาษาอังกฤษก็ได้ใช้แน่นอนทั้งเรียนและทำงาน

แนะนำให้เรียน : ศิลป์คำนวน

3. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

อีกคณะคณะที่เป็นสายตรงของศิลป์คำนวน เพราะเป็นคณะที่แทบจะไม่ต้องเรียนวิทย์เลย ดังนั้นจึงต้องมีทักษะด้านการคำนวนและภาษาอังกฤษแน่นๆ

แนะนำให้เรียน : ศิลป์คำนวน

4. คณะอักษรศาสตร์

คณะนี้โดยเฉพาะสายภาษาที่ 3 นั้น พื้นฐานทางด้านภาษาเหล่านี้จำเป็นมาก

แนะนำให้เรียน : ศิลป์ภาษา

5. คณะรัฐศาสตร์

คณะสายตรงของศิลป์สังคม เพราะเน้นการอ่าน การทำความเข้าใจเยอะมาก และภาษาอังกฤษก็ยังจำเป็นมากๆ เช่นกัน

แนะนำให้เรียน : ศิลป์สังคม-ศิลป์คำนวน

6. นิเทศศาสตร์

คณะนี้จะเป็นการใช้ความสามารถส่วนตัวเป้นส่วนใหญ่ ดังนั้นจะเรียนศิลป์อะไรก็ได้ วิชาเดียวที่ได้ใช้แน่นอนคือภาษาอังกฤษ และที่สำคัญคือเรามีความสามารถอะไร

แนะนำให้เรียน : ศิลป์อะไรก็ได้

7. คณะบริหารธุรกิจ

คณะตรงสายของศิลป์คำนวน ไม่ต้องกังวลเรื่องวิทยาศาสตร์เลย เน้นการคำนวนและภาษา

แนะนำให้เรียน : ศิลป์คำนวน

8. คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะเหมือนกับการเรียนศิลปะ เป็นทักษะส่วนตัวที่เกิดจากความถนัดและการฝึกฝน ดังนั้นจะเรียนศิลป์อะไรก็ได้ แต่อยากให้เน้นไปทางภาษาอังกฤษ เพราะต้องใช้สอบเข้า

แนะนำให้เรียน : ศิลป์อะไรก็ได้

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะนี้อาจจะเข้าไม่ได้ทุกสาขานะ เพราะบางสาขาต้องใช้วิทย์ด้วย แต่สำหรับบางสาขอของศิลป์คำนวนก็สามารถเข้าเรียนได้

แนะนำให้เรียน : ศิลป์คำนวน

10. คณะสังคมสงเคราะห์

คณะนี้หลักๆ คือการอ่าน การคิดวิเคราะห์ มากกว่าการคำนวน และภาษาอังกฤษก็ยังจำเป็น

แนะนำให้เรียน : ศิลป์สังคม

11. คณะการจัดการ

อีกคณะของสายบริหาร จะคล้ายๆกับคณะบริหารธุรกิจ ในการเรียนจะเจอการคำนวนเป็นส่วนใหญ่ พื้นฐานจากศิลป์คำนวนจึงช่วยได้

แนะนำให้เรียน : ศิลป์คำนวน

12. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

เป็นคณะที่เหมือนกับนิเทศ อยู่ที่ว่าเรามีความสามารถอะไร อาศัยศักยภาพส่วนตัวมากกว่าความสามารถด้านวิชาการ

แนะนำให้เรียน : ศิลป์อะไรก็ได้

13. คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

เป็นคณะที่ใช้ความสามารถด้านศิลปะร่วมกับคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจะมาจากสายไหนก็ได้

แนะนำให้เรียน : ศิลป์อะไรก็ได้

14. คณะศิลปศาสตร์

อีกคณะสายตรงของศิลป์ภาษา โดยเฉพาะสาขาที่เป็นด้านภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่ 3 ถ้าไม่มีพื้นฐานลำบากแน่นอน

แนะนำให้เรียน : ศิลป์ภาษา

15. คณะมนุษยศาสตร์

เช่นเดียวกับคณะอักษรศาสตร์และศิลปศาสตร์ เพราะถ้าเลือกภาษาต่างประเทศ ควรจะมีพื้นฐาน

แนะนำให้เรียน : ศิลป์ภาษา

16. คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

เป็นคณะที่เกี่ยวข้องกับครู ซึ่งจะเรียนศิลป์อะไรนั้นก็ตามแต่วิชาที่อยากสอบ

แนะนำให้เรียน : ศิลป์ตามสาขา

17. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะนี้จะมี 2 ด้าน คือด้านการจัดการและการบริการ ซึ่งด้านการบริหารจัดการจะใช้คณิตศาสตร์ ส่วนการบริการจะใช้ด้านภาษา

แนะนำให้เรียน : ศิลป์สังคม-ศิลป์คำนวน

18. คณะวิจิตรศิลป์

คณะศิลปะการออกแบบ ซึ่งไม่ว่าจะมาจากศิลปือะไรก็เหมือนเริ่มใหม่หมด ดังนั้นก็อยู่ที่ความรักในศิลปะของตัวผู้เรียน

แนะนำให้เรียน : ศิลป์อะไรก็ได้

19. คณะโบราณคดี

คณะนี้อาจจะดูเหมือนไปทางด้านสังคม แต่แนะนำให้เรียนศิลป์ภาษา เพราะโดยหลักแล้ว คณะนี้จะมีสาขาภาษาต่างประเทศให้เลือกเยอะ

แนะนำให้เรียน : ศิลป์ภาษา

20. คณะมัณฑนศิลป์

เกือบจะทุกสาขาของคณะนี้ จะเน้นไปที่การออกแบบ ดังนั้นไม่ว่าจะเรียนศิลป์อะไร ทักษะในการออกแบบก็ยังค่อนข้างจะเป็นความสามารถเฉพาะตัว

แนะนำให้เรียน : ศอลป์อะไรก็ได้

21. คณะดุริยางคศิลป์

คณะนี้ไม่ต้องใช้ความสามารถด้านการคำนวนเลย ความสามารถด้านภาษาก้เช่นกัน เน้นการฝึกเครื่องดนตรีที่ชอบจะดีกว่า

แนะนำให้เรียน : ศิลป์สังคม

22. คณะโลจิสติกส์

เป้นอีกคณะที่ใช้การคำนวนเป็นหลักในการช่วยคำนวนการขนส่ง ซึ่งตรงกับสายศิลป์คำนวน

แนะนำให้เรียน : ศิลป์คำนวน

23. คณะสังคมศาสตร์

คณะนี้เน้นศิลป์สังคมเป็นหลัก แต่ก็ต้องมีความรู้เรื่องภาษาไว้ด้วย เพาะเป็นหนึ่งในคะแนนที่สำคัญในการเข้าเรียน ยิ่งเก่งเยะอ ยิ่งมีตัวเลือกเยอะ

แนะนำให้เรียน : ศิลป์สังคม

24. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นคณะที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเป็นหลัก ดังนั้นพื้นฐานการคำนวนและภาษาอังกฤษนั้นจำเป็นมาก

แนะนำให้เรียน : ศิลป์คำนวน

25. คณะรัฐประศาสนศาสตร์

อีกหนึ่งคณะโดยตรงของศิลป์สังคม เน้นการจัดการงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาครัฐ ศิลป์สังคมและการคำนวนจึงมีความจำเป็น

แนะนำให้เรียน : ศิลป์สังคม-ศิลป์คำนวน

บทความนี้เป็นการแนะนำสำหรับคนที่อยากเข้าคณะเหล่านี้ และสำหรับคนที่อยากเรียนต่อมัธยมปลายสายศิลป์ สำหรับคนที่เรียนอยู่สายวิทย์เองก็สามารถเข้าคณะเหล่านี้ได้เช่นกัน แต่อาจจะต้องเตรียมตัวให้ดี ใครสนใจคณะไหนก็สามารถลองศึกษาเพิ่มเติมได้

 

บทความที่เกี่ยวข้อง