คณะที่น่าสนใจ วิทย์คณิต

คณะที่น่าสนใจ วิทย์คณิต

น้อง ๆ หลายคนตอนนี้ก็กำลังจะได้วางแผน หรือมีความคิดที่จะวางแผนคณะที่ตัวเองต้องการเรียนในอนาคตแล้วใช่ไหม? คณะที่น่าสนใจ วิทย์คณิต แต่หลายคนก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกัน ว่าสายวิทย์คณิตที่ตัวเองเรียนมา ความรู้เหล่านี้สามารถนำไปต่อยอดในคณะไหนในมหาวิทยาลัยได้บ้าง วันนี้ Uncommon Volunteer ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคณะน่าเรียน สำหรับน้อง ๆ สายวิทย์-คณิต มาไว้ให้แล้ว ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ตามนี้เลย!! เรียนจบ สายวิทย์ฯ เลือกเรียนต่อได้ 6 กลุ่ม ดังนี้

เรียนสายไหน ต่อคณะอะไรได้บ้าง สำรวจตัวเองกันหน่อย เรียนจบแล้วจะไปไหนดี

คณะที่น่าสนใจ วิทย์คณิต เรียกว่าเป็นข้อมูลสำคัญของเด็ก มัธยมปลายที่ควรรู้ เอาไว้สำหรับการวางอนาคตเลือกคณะในมหาวิทยาลัยรวมไปถึงข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเหล่านักเรียนมัธยมต้นที่จะตัดสินในเลือกเรียนต่อในสายต่างๆ ในระดับมัธยมปลายอีกด้วย สำหรับ ข้อมูลแต่ละสาย แต่ละหลักสูตรในชั้นมัธยมปลาย สามารถไปสอบและเรียนต่อที่คณะไหนได้บ้าง วันนี้ autos-americanos เราก็ขอรวบรวม ข้อมูลการเรียนต่อ เรียนสายไหน ต่อคณะอะไรได้บ้าง มาให้เพื่อนๆ ได้สำรวจความชอบและเช็กตัวเองกันว่าเรียนจบแล้วเราจะไปทางไหนต่อดี

คณะที่น่าสนใจ วิทย์คณิต กลุ่มสุขภาพ

 • คณะแพทยศาสตร์

 • คณะทันตแพทยศาสตร์

 • คณะพยาบาลศาสตร์

 • คณะเภสัชศาสตร์

 • คณะสหเวชศาสตร์ / เทคนิคการแพทย์

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • คณะสาธารณสุขศาสตร์

หากจะเลือกคณะกลุ่มนี้ นอกจากความรู้ในวิชา วิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ ที่แน่นปึ้กแล้ว น้องๆ ควรจะต้องเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีความรอบคอบ ช่างสังเกต ระมัดระวัง นอกจากนี้แล้ว น้อง ๆ ยังควรจะมีความพร้อมเกี่ยวกับผลงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลงานอาสาสมัคร กิจกรรมอาสาออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงโครงการเพื่อสังคม ผลงานการแข่งขันทักษะ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็นหลัก

กลุ่มคำนวณ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

 • คณะอุตสาหกรรมการเกษตร

 • คณะบริหารธุรกิจ

 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

เห็นชื่อกลุ่มก็พอนึกภาพออกแล้วว่า น้องๆ ที่จะเลือกคณะกลุ่มนี้ ต้องมีความรักในตัวเลข มีทักษะในการคิดคำนวณที่ดี มีความสามารถในการพลิกแพลง คิดหาวิธีการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ นอกจากนี้แล้ว น้อง ๆ ยังควรจะมีความพร้อมเกี่ยวกับผลงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลงานอาสาสมัคร กิจกรรมอาสาออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงโครงการเพื่อสังคม ผลงานการแข่งขันทักษะ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับคณะในกลุ่มคำนวนเหล่านี้ด้วย

กลุ่มธรรมชาติ

 • คณะเกษตรศาสตร์

 • คณะวนศาสตร์

 • คณะประมง

 • คณะสิ่งแวดล้อม

อย่างที่รู้กันว่าคณะเหล่านี้ไม่ใช่จบไปเพื่อทำไร่ทำนาจับปลาเท่านั้น สามารถเป็นนักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนาได้ สำหรับน้องๆ ที่ชอบเรื่องธรรมชาติ ขอเชียร์มากๆ เทรนด์อนุรักษ์ธรรมชาติกำลังมาในตอนนี้ และมีแนวโน้มเติบโตอีกมากในอนาคต แล้วยิ่งคณะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น น้อง ๆ ยิ่งต้องคำนึงถึงการเก็บผลงานด้านงานอาสา สิ่งแวดล้อม ทั้งอาสาลงพื้นที่และออนไลน์ รวมถึงผลงานการแข่งขันที่เกี่ยวข้อง และผลงานวิชาการอื่น ๆ อีกด้วย

กลุ่มครู

 • คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิทยาศาสตร์ และ สาขาคณิตศาสตร์ ก็ต้องการครูเก่งๆ มาสอนเด็กรุ่นต่อๆ ไปเหมือนกัน หากน้องๆ มีทักษะด้านการสื่อ หรือถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น ก็เหมาะเลย และในคณะเหล่านี้ ต้องพึ่งผลงานและความสามารถที่แสดงถึงทักษะการสื่อสาร การให้ความช่วยเหลือ และความเห็นอกเห็นใจ ดังนั้น น้อง ๆ ต่าก็ควรเตรียมพร้อมผลงานด้าน งานอาสา อาสาออนไลน์ ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ต้องการศึกษาต่อ ฯลฯ

กลุ่มมนุษย์

 • คณะจิตวิทยา

 • คณะมนุษยศาสตร์

 • คณะศิลปศาสตร์

สำหรับน้องที่ตอนเรียนม.ปลาย รู้สึกว่าวิทย์จ๋าๆ อาจไม่ใช่ทางของเราแล้ว กลุ่มมนุษย์ที่รวบรวมทุกคณะในการเรียนรู้ เรื่องของความเป็นมนุษย์ ทั้งด้านภาษา ชีวิต และจิตใจ ก็น่าจะตรงกับความต้องการของน้องๆ อยู่นะครับ และในคณะเหล่านี้ ต้องพึ่งผลงานและความสามารถที่แสดงถึงทักษะการสื่อสาร การให้ความช่วยเหลือ และความเห็นอกเห็นใจ ทักษะการอยู่ในสังคม รวมถึงการสังเกต และสมาธิ ดังนั้น น้อง ๆ ต่าก็ควรเตรียมพร้อมผลงานด้าน งานอาสา อาสาออนไลน์ ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ต้องการศึกษาต่อ ฯล

กลุ่มสังคม

 • คณะนิติศาสตร์

 • คณะรัฐศาสตร์

กลุ่มสังคม เป็นกลุ่มที่ให้กลิ่นอาย วิทย์-ศิลป์ ผสมๆ กัน หากน้องๆ ชอบการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบในสังคม หรือความเป็นมาต่าง ๆ ของสังคม 2 คณะนี้ถือว่าเหมาะมาก และในคณะเหล่านี้ ต้องพึ่งผลงานและความสามารถที่แสดงถึงทักษะการสื่อสาร ทักษะการอยู่ในสังคมประเด็นและปัญหาของสังคม รวมถึงการสังเกต และสมาธิ ดังนั้น น้อง ๆ ต่าก็ควรเตรียมพร้อมผลงานด้าน งานอาสา อาสาออนไลน์ ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ต้องการศึกษาต่อ ฯลฯ

6 กลุ่มคณะเหล่านี้ เหมาะกับน้อง ๆ สายวิทย์-คณิตอย่างมาก ทั้งเงื่อนไขของบางมหาวิทยาลัยนั้น ก็ยังเน้นว่ารับน้อง ๆ ที่จบในสายวิทย์ คณิต เท่านั้นอีกด้วย ทีนี้ก็ถึงตาน้อง ๆ ที่ต้องให้เวลากับตัวเองในการตัดสินใจ ค้นหาตัวตนและวางแผนเพื่อพัฒนาตนเอง และเตรียมความพร้อมตัวเองให้ประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในคณะที่ตนเองต้องการ

แต่ถ้าน้อง ๆ ต้องการที่จะสบายใจตั้งแต่รอบแรก หรือรอบพอร์ตฟอลิโอ พี่ Uncommon Volunteer ก็ขอแนะนำให้น้อง ๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ และรับเกียรติบัตร เพื่อใช้ในการรับรอง ประกอบพอร์ตฟอลิโอเพื่อใช้ในการยื่นรอบพอร์ตฟอลิโอในอนาคตอีกด้วย น้อง ๆ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ได้โดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง

 

บทความที่เกี่ยวข้อง